Everything

you

wanted

to

know.

Image module

Over

Pieter Lemmens

Vanuit een sterk sociaal en maatschappelijk engagement speelt Pieter Lemmens in zijn werk met de verhoudingen tussen kunst en macht en geeft hij uiting aan relevante thema’s van de tijd. Want als getuige van zijn eigen tijd voelt hij zich als kunstenaar aangetrokken om er op een creatieve, ludieke en ironische, maar ook op een serieuze manier commentaar op te leveren. Binnen zijn overkoepelende thema, zijn imaginaire bedrijf Q P & S, creëert Lemmens zijn zienswijzen op dat wat er zich in de (kunst)wereld afspeelt wanneer het gaat om de dynamiek en de organisatie binnen de verschillende netwerken van de productie, participatie, receptie en distributie. Daartoe trekt hij vele registers open en hoewel de esthetische resultaten van ieder werk verrassend verschillend zijn, blijft zijn eigen handschrift letterlijk en figuurlijk zichtbaar.

Expositie

binnenkort bij WTC The Hague Art Gallery

Quality in politics

New Dakota

Lof der Zotheid achter epoxy

Leven:

Een grote grap

Een introductie op het werk van Pieter Lemmens door Margriet Schavemaker ‘Rideo ergo sum’ (ik lach dus ik besta), zo kenmerkt de in Amsterdam woonachtige kunstenaar Pieter Lemmens zijn artistieke motivatie en levensfilosofie. Het is natuurlijk een verbastering van Descartes ’beroemde uitspraak ‘cogito ergo sum’ (ik denk dus ik besta). Lemmens moedigt zichzelf en zijn publiek dus aan niet (alleen) te denken maar vooral te lachen. Of beter: via zijn kunstwerken probeert hij de wereld ervan te vertuigen dat het leven een grote grap is. Nu weet iedereen dat je grappen niet moet uitleggen, want dan zijn ze niet meer leuk. In het geval van Lemmens’ werk doet kennis echter meer goed dan kwaad, zo heb ik in de afgelopen jaren dat ik de kunstenaar en diens oeuvre heb leren kennen gemerkt. De meest wezenlijke vraag in het kader van Lemmens’ werk luidt daarom wellicht: wat valt r precies te lachen?
LEES MEER

De Buitenstaander

Pieter Lemmens heeft geen enkele verbinding met Bergen. Nooit eerder had hij de Heerlijkheid bezocht. Precies hierom is Lemmens uitgenodigd door curator Harald Vlugt om tijdens de Kunst10daagse 2015 een project uit te voeren op De Weide bij landgoed Het Hof aan de Eeuwigelaan. Kentering, het thema van de Kunst10daagse, wordt vaak veroorzaakt door krachten van buiten af. Niet alleen nu tijdens de Kunst10daagse in Bergen. Lemmens werkt altijd vanuit het perspectief van de toeschouwer om hiermee de noodzakelijke afstand tot dé werkelijkheid te behouden. Met het kunstwerk ‘The Yesable Proposal’ op de weide bij ’t Hof reageert Lemmens op de gekte van deze tijd. Zijn verbazing over de ontwikkelingen in onze samenleving heeft tot een bijzonder werk geleid, waarin eeuwigheid en vergankelijkheid samenkomen. Het landschappelijke kunstwerk laat de buitenplaats volledig in haar waarde en maakt de bezoeker zeer bewust van de historische en fysieke plaats in Bergen. Het werk is tijdelijk en zal op de laatste dag van de Kunst10daagse worden teruggegeven aan de natuur. De Weide bij Het Hof Eeuwigelaan 1, 1861 CL Bergen.
Image